شام شام

کالباس خشک تیکه‌ای 60 درصد گوشت 500 گرمی شام شام

راه‌های دریافت بومرنگ :