کاله

سوسیس هات داگ 60 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :