کاله

سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :