خومالی

دوغ بدون گاز سنتی 1000 میلی لیتری خومالی

راه‌های دریافت بومرنگ :