کامپوره‌خزر

کالباس خشک ساده 60 درصد گوشت 500 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :