کامپوره‌خزر

کالباس مرغ و قارچ 60 درصد گوشت 300 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :