آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

بازو بوقلمون با پوست 900 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :