آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

مغز ران مرغ 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :