کامپوره‌خزر

سوسیس کراکف پنیری 60 درصد گوشت 500 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :