سیلور

تیغ مگنوم زنانه 5 لبه 3 عددی سیلور

راه‌های دریافت بومرنگ :