آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله 800 گرمی آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :