کاله

شیر فرادما کم چرب 1.5 درصد 200 میلی‌لیتری کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :