پارس خزر

چرخ گوشت مدل MG-1100P پارس‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :