پارس خزر

چرخ گوشت مدل MT-1200 پارس‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :