کاله

خامه 30 درصد چربی 200 میلی‌لیتری کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :