کاله

شنیسل سینه مرغ 1000 گرمی پمینا کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :