اروئی

کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی

راه‌های دریافت بومرنگ :