پاتری‌سوپ

پک 4 عددی سوپ جو (دو عدد)، قارچ و مرغ پاتری‌سوپ

راه‌های دریافت بومرنگ :