شام شام

کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی شام شام

راه‌های دریافت بومرنگ :