کامپوره‌خزر

کالباس مخلوط 90 درصد گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :