کامپوره‌خزر

کالباس مخلوط 70 درصد گوشت و مرغ و قارچ 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :