کامپوره‌خزر

کالباس خشک مرغ 60 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :