کامپوره‌خزر

کالباس مرغ 60 درصد گوشت 300 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :