آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی آواپروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :