آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

مرغ کامل 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :