کاله

شیر کم چرب 1،5 درصد 800 میلی‌لیتری کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :