ب.آ

ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرمی ب.آ

راه‌های دریافت بومرنگ :