ترددیلا

چیپس برگ ذرت سالسا 80 گرمی ترددیلا

راه‌های دریافت بومرنگ :