کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت 450 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :