کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل مرغ 55 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :