کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل 70 درصد گوشت 500 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :