بارونس

سوسیس کوکتل 70 درصد گوشت و مرغ 1 کیلویی بارونس

راه‌های دریافت بومرنگ :