سیلور

تیغ مگنوم 5 لبه + لبه تیغ خط زن 3 عددی سیلور

راه‌های دریافت بومرنگ :