چوپان

ماست 4،1 درصد چربی – 2،5 کیلویی چوپان

راه‌های دریافت بومرنگ :