شلیرا

پوست سماق 100 گرمی شلیرا

راه‌های دریافت بومرنگ :