جشنواره موبایل

دانلود بومرنگ

جشنواره‌ی پچ پچ و بومرنگ!

بومرنگ رو نصب کن
کد هدیه‌ رو وارد کن
و تو قرعه کشی یک گوشی همراه هوشمند شرکت کن !