جشنواره‌های قبلی

برندگان مهر جشنواره

تاریخ قرعه‌کشی: ۹۹/۰۷/۲۸

اسامی برندگان
#نامجایزه
1یونس حاتمی-پذیرندهگوشی آنر
2علی علیزاده-پذیرندهوجه نقد
3مصطفی محمودی-پذیرندهوجه نقد
4حسین راسخی-پذیرندهوجه نقد
5سمیه نجفی-کاربروجه نقد
6امین فضلی-کاربروجه نقد
7محمدرضا شوندی-کاربروجه نقد