سوالات متداول

منظور از کش بک، بازگشت بخشی از قیمت کالا به خریدار میباشد.

خریدار با انتخاب کالا در اپلیکیشن بومرنگ و خرید آن، با اسکن کردن کیوآر کد فاکتور خرید، میتواند مبلغ ”بازگشت از خرید“ خود را دریافت نماید.

تولیدکنندگان محصولات fmcg با قراردادن محصولات خود بربستر اپلیکیشن بومرنگ، محصولات خود را در معرض دید کاربران بومرنگ قرارداده و مبلغی را بعنوان پروموشن به خریداران بازمیگردانند.

کش بک شیوه ای نوین در راستای رساندن مستقیم پروموشن از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان بوده و هدف کنترل هوشمند بودجه تبلیغات را دنبال میکند.