سوالات متداول

درحال حاضر در تمامی شعب فروشگاه های یاران دریان و هایپرمی امکان بازگشت از خرید برای کاربران وجود دارد.

بومرنگ درنظر دارد تا با همکاری باتمامی فروشگاه های زنجیره ای کشور و همچنین صندوق های فروشگاهی ای که اکثریت بازار خرده فروشی ها را در اختیار دارند، امکان پرداخت کش بک به کاربران خود را در فروشگاه های سراسر کشور فعال سازد.