سوالات متداول

استند بومرنگ جهت اسکن QR یا ثبت پذیرنده برای پرداخت از طریق اپلیکیشن بومرنگ استفاده می‌شود.