سوالات متداول

بومرنگ در ابتدای فعالیت نیاز به جذب تعدادی فروشگاه طرف قرارداد دارد که در صورت آغاز تبلیغات، مشتریان امکان بهره‌مندی از خدمات را داشته باشند.