سوالات متداول

در پرداخت قبوض تلفن همراه، تفاوت پایان دوره با میان دوره چیست؟

منظور از قبوض پــایــان دوره، قــبـــوضی است که هزینـــه خدمات دو ماهه تلفن همراه در آن وجود دارد. در صورتی که قـــبــــــوض مـــــیـــــان دوره، استعــــــلام هزینه‌های شما تا همان روز را محاسبه کرده است.

برای پرداخت قبوض ورود چه اطلاعاتی ضروری است؟

برای پــــــرداخــــــت قبض تـــــلـــــفـــــن، ورود شماره همراه کافیست. پس از آن صفـــــحه پرداخت برای شما باز می‌شود همچنین برای پرداخت سایر قبوض، شناسه قبض و شناسه پرداخت لازم است. در صورتــــی که شناسه قـــــبــــض و پــــــرداخــــت ندارید، با در دست داشتن برگـــه قبض از بارکدخوان برای پرداخت استفاده کنید.

در اپلیکیشن بومرنگ امکان پرداخت کدام قبوض وجود دارد؟

در اپلیکیشن پرداخت قبوض بــــــومرنگ، امکان پرداخت قبض تلفن همراه اول، تلفن ثابت آب، برق و گاز وجود دارد.

آیا برای پرداخت اینترنتی قبوض داشتن رمز دوم ضروری است؟

برای پرداخت قبوض در بـــومــــرنگ داشتن شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و یا کد اعتبارسنجی لازم است.

شناسه قبض و شناسه پرداخت چیست؟

قبوض شهری دارای دو شماره «شنــــاســه قـــبـــض» و «شنـــاســه پـــرداخت» است. پرداخت ایـــــنـــتـــرنـــتی یا از طریق خـــودپـــرداز، با داشتن این دو شــــمــــاره یا بارکد قبض انجام می‌شود شناسه پرداخت شامل اطلاعات مبلغ، سال و دوره قبض است. در حالی که شنـــــاسه قبض کد یکتای مربوط به همان قبض است.