سوالات متداول

تسویه حساب از طریق برداشت از کیف پول به شماره شبا واریز می‌شود، برای بانک سامان آنی و سایر بانک‌ها طبق سیکل شاپرک است.