سوالات متداول

مدت قرارداد تا زمانی خواهد بود که طرفین خلاف مفاد آن عمل نکرده و مایل به ادامه همکاری باشند. در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با شماره پشتیبانی 91324641-021 تماس گرفته و درخواست جمع آوری استند و فسخ قرارداد خود را اعلام فرمایید.