سوالات متداول

همکاری مجموعه بومرنگ با تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است. به طور خاص برای واریز به کیف پول از مبدا کارت بانک ملی و از درگاه سداد این بانک و از مبدا بانک سامان از طریق درگاه پرداخت بانک سامان (سپ) انجام خواهد شد.