سوالات متداول

قبوض شهری دارای دو شماره «شناسه قبض» و «شناسه پرداخت» است. پرداخت اینترنتی یا از طریق خودپرداز، با داشتن این دو شماره یا بارکد قبض انجام می‌شود. شناسه پرداخت شامل اطلاعات مبلغ، سال و دوره قبض است. در حالی که شناسه قبض کد یکتای مربوط به همان قبض است