سوالات متداول

سقف جابه‌جایی وجه به‌صورت روزانه، مطابق با آخرین استانداردهای کیف پول و توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود.