سوالات متداول

برای جابه‌جایی محدودیت سقف وجود ندارد. تنها محدودیت واریز به کیف از طریق کارت بانکی است که ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است