سوالات متداول

آیا در بومرنگ قابلیت دعوت از دوستان وجود دارد؟

بله، شما قادر به دعوت دوســـــتـــــان خود از روش‌های مختلف برای استفاده از اپــلـــیـــکیــشن بومرنگ هستید.

آیا با دعوت دوستانم هدیه می‌گیرم؟

در حال حاضر شما با دعــــوت دوســـتــــان خود به بــــومــــرنــــگ مبلغ 5هزار تـــومـــــان جــــایــــــزه دریافت خواهید کرد.