سوالات متداول

در اپلیکیشن پرداخت قبوض بومرنگ، امکان پرداخت قبض تلفن همراه اول، تلفن ثابت، آب، برق و گاز وجود دارد.